سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
عضو شورای واحد پژوهش و نگارش فیلم نامه  
 
 
علمی پژوهشی  
همکاری 
مرکز تخصصی مهدویت 
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
پژوهشکده مهدویت  
رئیس 
 
 
اجرائى 
همکاری 
فصلنامه علمي - تخصصي انتظار موعود 
سردبير و مدير مسئول 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه علي - تخصصي مشرق موعود 
سردبير و مدير مسئول 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
1365/07/01 
1368/03/31 
شرح لمعه و اصول فقه 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
تفسير تربيتي مركز تخصصي تفسير 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
اصل كاربردي فقه ديات و نكاح 
تدریس 
---- 
مدرس 
 
 
علوم قرآن و تفسير و تاريخ  
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت 
مدرس 
 
 
مديريت اسلامي و تفسير  
تدریس 
دانشگاه صنعتي شريف 
مدرس 
 
 
معارف اسلامى 
تدریس 
بنياد حضرت مهدي  
مدرس 
 
 
دوره هاي تخصصي ويژه امام مهدي 
تدریس 
مدرسه مرعشيه  
مدرس 
 
 
حلقات شهيد صدر و تفسير 
تدریس 
مدرسه آيت الله گاپليگانى 
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
---- 
مدرس 
 
 
علوم قرآنى،فقه، تفسيرتاريخ حدى 
تدریس 
دانشگاه علم و صنعت مقطع دكترا 
مدرس 
 
 
مديريت اسلامي